VISA AND RESIDENCE IN SLOVAK REPUBLIC

Find answers or ask questions. Get lots of useful information not only about visa and residence in the Slovak Republic.

Informácie o zamestnávaní cudzincov v SR / Information about employment for foreigners in the Slovak Republic
#53
Ak ste cudzinec z tretej krajiny, ktorého zamestnávateľom je firma v inom členskom štáte, ktorá ho vysiela na práce v SR je potrebné dodržať nasledovné:
1. firma v EU a firma v SR musí uzatvoriť obchodnú zmluvu o poskytovaní služieb
2. nastúpite do zamestnania v SR
3. firma v SR musí do 7 pracovných dní prostredníctvom informačnej karty nahlásiť, že ste tam začali pracovať. Zašle kópiu obchodnej zmluvy.
4. prvých 90 dní môžete pracovať bez prechodného pobytu v SR. Postačí Vám pobyt, ktorý máte udelený v inom členskom štáte. Ak budete pracovať v SR viac ako 90 dní, musíte požiadať o prechodný pobyt na účel zamestnania.

Immigration documents can be generated online!